Przedwojenny Lwów: Chór Dana – Tango Łyczakowskie, 1930