Brzezówka i Dobrucowa

Takie tam zdjęcia z okolic Jasła. Owce w Brzezówce, spalony samochód w Dobrucowej.

Just some pictures of Jaslo’s neighborhood. Sheep in Brzezówka, a burnt car in Dobrucowa.