Góry Sowie – kompleks Riese

Projekt Riese – kryptonim największego projektu górniczo-budowlanego hitlerowskich Niemiec, rozpoczętego i niedokończonego w Górach Sowich oraz na zamku Książ i pod nim w latach 1943–1945.

Odwiedziłem kompleks Włodarz w Jugowicach, kompleks Rzeczka w Walimiu i kompleks Osówka w Głuszycy. Ostatni podobał mi się najbardziej.

Project Riese – code name of the largest mining and construction project of Nazi Germany, started and unfinished in the Owl Mountains and Książ Castle and under it in 1943-1945.

I visited the Włodarz complex in Jugowice, the Rzeczka complex in Walim and the Osówka complex in Głuszyca. I liked the last one the most.