Liwocz

Liwocz to najwyższe wzniesienie na Pogórzu Ciężkowickim, wznoszące się na 562 m n.p.m. Z platformy widokowej znajdującej się na jej wierzchołku rozciąga się widok na dolinę Wisłoki oraz na miasto Jasło.

Liwocz is the highest elevation in the Ciężkowice Foothills, rising to 562 m above sea level. From the viewing platform located at its top there is a view of the Wisłoka valley and the city of Jasło.