Lwów, Ukraina

Około roku 1251 Daniel Romanowicz Halicki, książę Rusi Halickiej, założył obronny gród Lwów, nazwany od imienia jego syna Lwa. Od roku 1349 miasto to wchodziło w skład Królestwa Polskiego. W okresie zaborów Lwów znajdował się pod władzą Austrii, jako jedno z miast Galicji. W dwudziestoleciu międzywojennym Lwów był jednym z sześciu wielkich miast II Rzeczypospolitej, obok Warszawy, Łodzi, Poznania, Krakowa i Wilna. Po konferencji jałtańskiej znalazł się w granicach Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, a ludność polska została wysiedlona przez władze sowieckie. Od roku 1991 Lwów znajduje się w granicach niepodległej Ukrainy.

To tyle skrótu informacji z Wikipedii 🙂

Poniżej znajdują się zdjęcia z mojego spaceru po Lwowie. Papier toaletowy z Putinem, budynek Opery Lwowskiej (w dwudziestoleciu międzywojennym znanej jako Teatr Wielki), Kopalnia Kawy (dla wielu kontrowersyjny lokal powiązany z ukraińskimi nacjonalistami), Lwowska Manufaktura Czekolady, pomnik kominiarza oraz trabant na dachu Domu Legend, zmarznięte gołębie grzejące się w sklepie – to tylko kilka rzeczy, które udało mi się zobaczyć.

Booking.com