Podziemne Miasto na wyspie Wolin

Jak to jest być zamkniętym za metalowymi drzwiami i zostać sam w ciemnościach w podziemnym schronie wojskowym? Ja już wiem, bo w trakcie zwiedzania podziemnego miasta niechcący odłączyłem się od grupy 🙂

Podziemne Miasto na wyspie Wolin to tak naprawdę Bateria Vineta, tajny kompleks wojskowy. Obiekt ten został wybudowany przez Niemców, następnie przejęty przez Rosjan, potem trafił w ręce polskiego wojska, a kilka lat temu został udostępniony turystom. Wewnątrz Baterii Vineta znajduje się kilka ciekawych wystaw nawiązujących do różnych okresów – od drugiej wojny światowej do czasów szpiega Ryszarda Kuklińskiego i generała Wojciecha Jaruzelskiego.

Moje wrażenia z wycieczki? Powiem tak: co innego przeczytać o Zimnej Wojnie w książkach, a co innego np. zobaczyć mapę w kwaterze dowodzenia i posłuchać, jak 50% polskiego wojska miało zostać rzucone jako mięso armatnie i zginąć w ciągu 4 dni od ewentualnego wybuchu trzeciej wojny światowej.

What is it like to be locked behind a metal door and left alone in the dark in an underground military shelter? I already know, because during the tour of the underground city I accidentally separated from the group 🙂

Underground City on Wolin Island is really Vineta Battery, a secret military complex. This object was built by the Germans, then it was taken over by the Russians, then it got into the hands of the Polish army, and a few years ago it was made available to tourists. Inside the Vineta Battery there are several interesting exhibitions referring to different periods – from the Second World War to the times of spy Ryszard Kukliński and General Wojciech Jaruzelski.

My impressions from the trip? I will say this: it’s one thing to read about the Cold War in books, and one thing to see a map in the command headquarters and listen to how 50% of the Polish army was to be thrown as cannon meat and die within 4 days of the possible outbreak of the Third World War.