Lwów, Ukraina

Około roku 1251 Daniel Romanowicz Halicki, książę Rusi Halickiej, założył obronny gród Lwów, nazwany od imienia jego syna Lwa. Od roku 1349 miasto to wchodziło w skład Królestwa Polskiego. W okresie zaborów Lwów znajdował się pod władzą Austrii, jako jedno […]